Загадка що це такеПОНЯТТЯ ТЕРМІНУ — ЗАГАДКА

Загадка — це короткий твір, в основі якого лежить дотепне метафоричне запитання, що передбачає відповідь на нього.

Зáгадки— афористичний твір, що складається із стислого поетичного, часто ритмізованого вислову, в якому предмет чи явище зображується через його метафоричний еквівалент. Термін давнього походження, можливо, походить від слова гадати, що означало „думати“, „розмірковувати“.

Загадки— це ще один скарб нашої мови, який дістався нам у спадок від наших предків. Загадування в Україні завжди було неодмінною умовою не лише розумового розвитку дитини, а й випробовування кмітливості дорослих.

Загадки завжди виступали засобом естетичного освоєння навколишньої дійсності: розвивали естетичний смак, сприяли образному баченню різних предметів і явищ у житті, допомагали відчути зображувальну силу слова.

Загадки— це своєрідні перлини народної мудрості й творчості. Існують загадки-поради, задачі, жарти. У метафоричних загадках образи відображають світобачення, середовище, побут народу певної епохи: Вода на воді пливе (Крига). У неметафоричних загадках — жоден предмет не називається, а описується його якість або функція: Зимою гріє, літом холодить (Дерево).

Відгадати загадку можна лише шляхом логічної заміни зображених метафоричних образів реальними. Розгадування потребує не лише певної суми знань, а й спостережливості, кмітливості, уміння бачити спільне в конкретному й абстрактному.

Завдяки рядові своїх особливостей – лаконізмові, широті тем, конкретності й розважальному характеру – загадки належать до найбільш улюблених дітьми зразками фольклору. У дитячому середовищу загадки пропонуються з метою пізнання навколишнього середовища, тренування пам’яті. Відгадка має бути одна, але певні формули можуть використовуватися для зображення різних предметів.

Тематика загадок

А що сходить без насіння? (сонце)

А що біжить без перестанку? (час)

А що шумить без буйного вітру? (річка)

Між білими березами талалай плеще. (зуби, язик)

Рослинний і тваринний світ:

Чотири чотирники, Два закопирники, А третій вертун. (корова)

Хату на хаті має, жабам рахунок знає? (Лелека)

Вдень мовчить, в вночі кричить (Сова)

Духовне життя людини:

А що плаче — сліз не має? (серце)

А що горить без полум’я? (любов)

Між ногами — тривога, на пузі дорога. (прядка)

В лісі росте, у коня колихається, у баби теліпається. (сито)

Загадки можуть мати національні образи:

Прийшли татари, людей забрали, а хата вікном утекла (Рибалка. Риба, вода, волок).

Під одним козирком чотири козаки стоять (Ніжки стола).

Лексика загадки відображає побут, форми діяльності. Як правило, відображає історико-етнографічні особливості регіону, певну добу.

У загадці наявні традиційні епітети, порівняння, пестливі слова, гіперболізація (грім — віл; туман — хмара); звукописні слова Бігла по ярочку в однім чобіточку та все каже: Гуц, гуц! (Макогін).

Загадки є складової частиною інших народної творчості. Так вони входять до народних казок: „Яйце-райце“, „Про змія“, „Лихо над лихами“ „Мудра дівчина“. Так само загадки входять до складу русальних пісень, до свята Івана Купала

Загадкам часто приписували магічний вплив на стан домашнього господарства. Цим вони близькі до замовлянь, колядок, щедрівок. Їх метафоричність зближує загадки із прислів’ями, приказками, образними порівняннями, які в образній формі відображають найістотніші сторони явищ природи, суспільних і родинних взаємин.

Источник

40 загадок обо всем на свете

В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед,
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать.

Самуил Маршак. «Загадки Маршака», 1930

В брюшке — баня,
В носу — решето,
Нос — хоботок,
На голове — пупок,
Всего одна рука
Без пальчиков,
И та — на спине
Калачиком.

Стоит дуб,
В нем двенадцать гнезд,
В каждом гнезде
По четыре яйца,
В каждом яйце
По семи цыпленков.

В синем небе светляки —
Не дотянешь к ним руки.
А один большой светляк
Изогнулся, как червяк.

Вдруг из черной темноты
В небе выросли кусты.
А на них-то голубые,
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Тоже стали голубыми,
Пунцовыми, золотыми,
Разноцветными.

Корней Чуковский. «Мурзилка», № 1, 1945

Речка спятила с ума —
По домам пошла сама.

Самуил Маршак. «Загадки Маршака», 1930

Музыкант, певец, рассказчик —
А всего труба да ящик.

Самуил Маршак. «Загадки Маршака», 1930

Из стены торчу,
Головой кручу,
Мою и пою
Целую семью.

Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки,
На меня они глядят,
Молока они хотят.

Страну чудес откроем мы
И встретимся с героями
В строчках,
На листочках,
Где станции на точках.

Анна Рождественская. «Мурзилка», № 7, 1957

Ёжик странный у Егорки
На окне сидит в ведерке.
День и ночь он дремлет,
Спрятав ножки в землю.

Если день нахмурится,
Если дождь пойдет —
Выйдет он на улицу,
Надо мной вспорхнет.

Ходят-ходят два дружка
Вокруг белого кружка,
Ходят-ходят,
Не приходят,
Мерят-мерят,
Не измерят.

Нахмурилось небо
(Наверно, не в духе!).
Летают, летают
Белые мухи.
И носятся слухи,
Что белые мухи
Не только летают,
Но даже — не тают!

На раскрашенных страницах
Много праздников хранится.

Два коня у меня,
Два коня.
По воде они возят меня.
А вода
Тверда,
Словно каменная!

Корней Чуковский. «: сказки, стихи, загадки», 1959

Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!

Корней Чуковский. «: сказки, стихи, загадки», 1959

Мудрец в нем видел мудреца,
Глупец — глупца,
Баран — барана,
Овцу в нем видела овца,
И обезьяну — обезьяна,
Но вот подвели к нему Федю Баратова,
И Федя неряху увидел лохматого.

Еще:  Загадка про классного руководителя

Корней Чуковский. «: сказки, стихи, загадки», 1959

Маленькие домики по улице бегут,
Мальчиков и девочек домики везут.

Корней Чуковский. « и другие сказки», 1970

Загадки посложнее

Стучит,
Гремит,
Вертится,
Ходит весь
Свой век,
А не человек.

Кафтан на мне зеленый,
А сердце — как кумач;
На вкус, как сахар, сладок,
На вид — похож на мяч.

Пустые отдыхаем,
А полные шагаем.

Самуил Маршак. «Загадки Маршака», 1930

Он с жадностью пьет —
А не чувствует жажды.
Он бел —
А купается только однажды:
Он смело ныряет
В кипящую воду
Себе на беду,
Но на радость народу.
И добрые люди
(Вот это загадка!)
Не скажут:
— Как жалко.
А скажут:
— Как сладко!

Что загадка эта значит?
Ничего я не пойму:
По листве зайчонок скачет
И рассеивает тьму.

Наш зверок
С вершок.
Носом шмыг, шмыг,
Хвостиком дрыг, дрыг,
А дело делает.

Загадка у меня к вам есть,
Загадка непростая:
Какую букву можно есть,
Когда она пустая?

Нет ушей, а слышит.
Нету рук, а пишет.

Над нами кверху ногами.

Чем больше отдаю,
Тем больше вырастаю,
Величину свою
Отдачей измеряю.

Деревянный брусок,
А на нем растет лесок.

Орехов не ест,
Сахара не просит,
А щипцы с собой носит.

На листочке,
На страничке —
То ли точки,
То ли птички.
Все сидят на лесенке,
Все щебечут песенки.

Как пошли четыре братца
Под корытом кувыркаться.
Понесли меня с тобой
По дороге столбовой.

Красные двери
В пещере моей,
Белые звери
Сидят у дверей.
И мясо, и хлеб — всю добычу мою —
Я с радостью белым зверям отдаю!

Корней Чуковский. Из сборника «Топтыгин и лиса», 1942

Две ноги на трех ногах,
А четвертая в зубах.
Вдруг четыре прибежали
И с одною убежали.
Подскочили две ноги,
Ухватили три ноги,
Закричали на весь дом —
Да тремя по четырем!
Но четыре завизжали
И с одною убежали.

Корней Чуковский. «: сказки, стихи, загадки», 1959

Совсем тяжело!

Лежит, лежит копеечка у нашего колодца.
Хорошая копеечка, а в руки не дается.
Подите приведите четырнадцать коней,
Подите позовите пятнадцать силачей!
Пускай они попробуют копеечку поднять,
Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть!

И кони прискакали, и силачи пришли,
Но маленькой копеечки не подняли с земли.
Не подняли, не подняли и сдвинуть не могли.

Источник

Общее понятие «Загадки». Виды загадок

Загадка – замысловатое описание предмета, составленное для того, чтобы испытать сообразительность человека.

В загадке подчёркнуты главные признаки предмета. Чтобы сочинить загадку, надо определить эти признаки.Важно подумать над вопросами : кто? какой? на что похож? что делает?

Загадка – жанр народного (позднее и авторского) творчества, суть которого – иносказательное и метафорическое описание какого-либо предмета или явления.

ЗАГАДКА — это мудреный вопрос. Основное назначение загадки в том, что она развивает в человеке догадливость, сообразительность.

Загадка – это один из видов фольклорного жанра, который подразумевает поэтическое иносказательное воспроизведение явления или предмета.

Виды загадок с примерами

1. Прямые загадки, в которых с помощью иносказаний, прямых и косвенных черт описывается загаданный предмет или явление. Могут быть как разговорной, так и стихотворной формы.

Что такое: не лает, не кусает, а в дом не пускает?

Из куста повылезло,

По рукам покатилось,

В зубах очутилось.

2. Загадки-обманки отличаются тем, что в них подразумевается одно решение, а на самом деле, за игрой слов или другим обманным приемом, кроется совсем другое.

Пример детской загадки-обманки:

Кто грызёт на ветке шишку?

3. Загадки на образное мышление обычно решаются, если рассматривать вопрос не буквально, а образно или широко. Включать в плоскость решения факторы, которые могут подразумеваться из-за двусмысленной трактовки вопроса или слов, которые в нем используются.

У трех трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Может ли такое быть?

Ответ: (Да, если трактористы – женщины).

Какое слово всегда звучит неверно?

Ответ: (Слово «неверно”).

4. Математические загадки решаются с помощью подсчетов, но часто подразумевают использование и образного, и логического мышления. А иной раз, это чистая математика, но обрамленная в образную народную речь. Например, красивая русская загадка:

Типичная математическая загадка «Поезда»:

Два товарных поезда, оба длинной по 250 м, идут навстречу друг другу с одинаковой скоростью 45 км/ч. Сколько секунд пройдет после того, как встретились машинисты, до того как встретятся кондукторы последних вагонов?

Ответ: (В момент встречи машинистов расстояние между кондукторами будет 500 м. т. к. каждый поезд идет со скоростью 45+45=90 км/ч, или 25 м/с.искомое время равно 500:25=20 секунд.

Простая математическая задача на счет:

Из города вышел гонец, который идет каждый день по 12 верст. Вдогонку ему послали гонца, который разгоняется медленно, но верно. В первый день проходит версту, во второй – две, в третий – три, и т. д. Когда второй гонец нагонит первого?

Ответ: (На 23 день).

5. Сюжетные загадки.

Существует особый разряд сюжетных загадок, в которых сюжет грает основную роль, являясь одновременно фоном и набором условий загадки.

Еще:  Загадки для своей девушки

Во-первых, это известная игра “данетки”, которая позволяет компании участников расследовать сложную и таинственную ситуацию, задавая ведущему вопросы, на которые можно отвечать только “да” или “нет”.Пример данетки:

“Стоит гараж. Он абсолютно пустой. Только в середине потолка свисает крюк. На крюке повесился человек. Больше ничего в гараже нет. Как он смог повесится?”

Постепенно, выясняя ситуацию, игроки узнают, что гараж стоит в пустыне, и что человек приехал на рефрижераторе, привез с собой куб льда, поставил его под крюк, взобрался на него, и, когда куб растаял, естественным образом оказался повешенным.

6. Логические загадки решаются с помощью проверки истинности каждого суждения по отдельности и различных комбинаций суждений. Так же, их всегда можно решить с помощью логических уравнений.

Простейшая логическая загадка:

Два гроссмейстера сыграли пять партий в шахматы. Каждый из них выиграл и проиграл одинаковое число партий. Они не сыграли ни одной партии в ничью. Как такое могло случиться?

Ответ: (Такое возможно, если гроссмейстеры играли не друг с другом).

Эта логическая загадка одновременно является загадкой-обманкой.

7. Юмористические (“дурацкие”) загадки

обычно не отгадываются, а имеют характер анекдота, просто выраженного в форме загадки или вопроса.

Что это – зеленое, белое, квадратное и летает?

Ответ: Квадратный бело-зеленый арбуз!

8. Оптические иллюзии чаще всего не являются загадками. Обычно это просто картинки, демонстрирующие те или иные свойства обмана зрения.

Пример: Посчитайте, сколько черных и белых точек на этой картине!

9. Шарады, анаграммы, ребусы

Существует множество видов загадок, использующих филологические приемы. Обычно, суть их сводится к тому, чтобы вычленить из слов слоги или буквы, и с помощью правильно вычлененных слогов или букв составить новые слова. Основные виды таких загадок: шарада, анаграмма, ребус.

«Понятие «Педагогика сотрудничества» В условиях современных тенденций к гуманизации и широкой демократизации образования, становления в связи с этим нового педагогического мышления.

Картотека игр на понятие величины в подготовительной группе Подготовительная к школе группа «Новогодние елочки» Цель: закреплять умение пользоваться меркой для определения высоты (одного из параметров.

Конспект урока по русскому языку во 2 классе «Общее понятие об однокоренных словах» Планируемые результаты: Личностные формирование устойчивой положительной самооценки, следствие в поведении моральным нормам и этическим.

Консультация для родителей «Как гармонизировать общее эмоциональное состояние ребенка» Эмоциональное ощущение мира ребенком мы часто можем видеть в детских работах (рисунках, аппликации, лепке). Если ребенок спокоен и счастлив,.

Консультация «Понятие «нравственное воспитание» в современном образовании» Нравственное воспитание – это процесс приобщения детей к моральным ценностям общества. Подрастая, ребенок постепенно знакомится с принятыми.

Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи 1.1 Понятие о фонетико-фонематическом недоразвитии речи Расстройство процессов становления произношения у детей с различными речевыми дефектами.

Фотоотчет «Общее родительское собрание»Фотоотчет «Общее родительское собрание» 28 марта 2019 года в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» проведено общее родительское.

Общее родительское собрание «Не играй с огнем»Общее родительское собрание «Не играй с огнем» В МДОУ д/с №1 «Родничок» п. Горный состоялось общее родительское собрание на тему: «Не играй с огнем». Так как противопожарная безопасность-одна.

Понятие и типы связной речи дошкольников В методике термин «связная речь» употребляется в нескольких значениях: 1) процесс, деятельность говорящего; 2) продукт, результат этой деятельности,.

Понятие малых форм физического воспитания . Понимание малых форм физической культуры Занятия физической культурой в школьные годы способствуют физическому и физиологическому развитию.

Источник

Загадка що це таке

Всі словники 199 760

Тлумачний он-лайн словник української мови «СЛОВНИК.УКРЛІТ.ORG» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)

Грінченко. Словарь української мови

Знаки етнокультури Жайворонка

Жайворонок. Знаки української етнокультури

загадка

 • аа
 • аб
 • ав
 • аг
 • аґ
 • ад
 • ае
 • ає
 • аж
 • аз
 • ай
 • ак
 • ал
 • ам
 • ан
 • ао
 • ап
 • ар
 • ас
 • ат
 • ау
 • аф
 • ах
 • ац
 • ач
 • аш
 • ая
 • ба
 • бг
 • бд
 • бе
 • бє
 • бж
 • бз
 • би
 • бі
 • бл
 • бо
 • бр
 • бу
 • бю
 • бя
 • ва
 • вб
 • вв
 • вг
 • вд
 • ве
 • вж
 • вз
 • ви
 • ві
 • вї
 • вй
 • вк
 • вл
 • вм
 • вн
 • во
 • вп
 • вр
 • вс
 • вт
 • ву
 • вх
 • вц
 • вч
 • вш
 • вщ
 • вю
 • вя
 • га
 • гв
 • гд
 • ге
 • гз
 • ги
 • гі
 • гл
 • гм
 • гн
 • го
 • гп
 • гр
 • гс
 • гу
 • гя
 • ґа
 • ґв
 • ґе
 • ґз
 • ґи
 • ґі
 • ґл
 • ґн
 • ґо
 • ґр
 • ґу
 • да
 • дб
 • дв
 • де
 • дє
 • дж
 • дз
 • ди
 • ді
 • дї
 • дл
 • дм
 • дн
 • до
 • дп
 • др
 • ду
 • дх
 • дь
 • дю
 • дя
 • еб
 • ев
 • ег
 • ед
 • еж
 • ез
 • ей
 • ек
 • ел
 • ем
 • ен
 • ео
 • еп
 • ер
 • ес
 • ет
 • еф
 • ех
 • еч
 • еш
 • єв
 • єг
 • єд
 • єе
 • єж
 • єз
 • єй
 • єл
 • єм
 • єн
 • єп
 • єр
 • єс
 • єт
 • єф
 • єх
 • єщ
 • жа
 • жб
 • жв
 • жг
 • жґ
 • жд
 • же
 • жє
 • жи
 • жі
 • жл
 • жм
 • жн
 • жо
 • жр
 • жу
 • жю
 • за
 • зб
 • зв
 • зг
 • зґ
 • зд
 • зе
 • зє
 • зж
 • зз
 • зи
 • зі
 • зї
 • зй
 • зл
 • зм
 • зн
 • зо
 • зп
 • зр
 • зс
 • зу
 • зц
 • зч
 • зш
 • зщ
 • зю
 • зя
 • ив
 • ид
 • иж
 • ик
 • ил
 • им
 • ин
 • ир
 • ис
 • ит
 • іб
 • ів
 • іг
 • ід
 • іє
 • іж
 • із
 • ік
 • іл
 • ім
 • ін
 • іо
 • іп
 • ір
 • іс
 • іт
 • іу
 • іх
 • іш
 • їд
 • їж
 • їз
 • їй
 • їс
 • їх
 • йм
 • йн
 • йо
 • йт
 • ка
 • кв
 • ке
 • кз
 • ки
 • кі
 • кл
 • км
 • кн
 • ко
 • кп
 • кр
 • кс
 • кт
 • ку
 • кх
 • кш
 • кю
 • кя
 • ла
 • ле
 • лж
 • ли
 • лі
 • лк
 • лл
 • ло
 • лу
 • ль
 • лю
 • ля
 • ма
 • мг
 • ме
 • мж
 • мз
 • ми
 • мі
 • мл
 • мн
 • мо
 • мр
 • мс
 • мт
 • му
 • мч
 • мш
 • мю
 • мя
 • на
 • нг
 • не
 • ни
 • ні
 • но
 • ну
 • нь
 • ню
 • ня
 • оа
 • об
 • ов
 • ог
 • од
 • оє
 • ож
 • оз
 • ої
 • ой
 • ок
 • ол
 • ом
 • он
 • оо
 • оп
 • ор
 • ос
 • от
 • оф
 • ох
 • оц
 • оч
 • ош
 • ощ
 • ою
 • па
 • пе
 • пє
 • пи
 • пі
 • пї
 • пл
 • пн
 • по
 • пп
 • пр
 • пс
 • пт
 • пу
 • пф
 • пх
 • пч
 • пш
 • пю
 • пя
 • ра
 • рв
 • рд
 • ре
 • рє
 • рж
 • ри
 • рі
 • рк
 • рн
 • ро
 • рп
 • рр
 • рс
 • рт
 • ру
 • рь
 • рю
 • ря
 • са
 • св
 • сг
 • се
 • сє
 • си
 • сі
 • ск
 • сл
 • см
 • сн
 • со
 • сп
 • ср
 • сс
 • ст
 • су
 • сф
 • сх
 • сц
 • сч
 • сь
 • сю
 • ся
 • та
 • тв
 • те
 • ти
 • ті
 • тк
 • тл
 • тм
 • тн
 • то
 • тп
 • тр
 • тс
 • ту
 • тх
 • тщ
 • ть
 • тю
 • тя
 • уб
 • ув
 • уґ
 • уг
 • уд
 • уе
 • уж
 • уз
 • уї
 • уй
 • ук
 • ул
 • ум
 • ун
 • уо
 • уп
 • ур
 • ус
 • ут
 • ух
 • уц
 • уч
 • уш
 • ущ
 • ую
 • уя
 • фа
 • фе
 • фз
 • фи
 • фі
 • фл
 • фо
 • фр
 • фт
 • фу
 • фю
 • ха
 • хв
 • хе
 • хи
 • хі
 • хл
 • хм
 • хн
 • хо
 • хр
 • хт
 • ху
 • хх
 • ца
 • цв
 • це
 • цє
 • ци
 • ці
 • цм
 • цн
 • цо
 • цп
 • цс
 • цу
 • ць
 • цю
 • ця
 • ча
 • чв
 • че
 • чє
 • чи
 • чі
 • чї
 • чк
 • чл
 • чм
 • чо
 • чр
 • чт
 • чу
 • чх
 • чш
 • чю
 • чя
 • ша
 • шв
 • ше
 • шє
 • ши
 • ші
 • шк
 • шл
 • шм
 • шн
 • шо
 • шп
 • шр
 • шт
 • шу
 • шх
 • шш
 • ща
 • ще
 • щи
 • щі
 • що
 • щу
 • юа
 • юб
 • юв
 • юг
 • юд
 • юж
 • юз
 • юк
 • юл
 • юн
 • юп
 • юр
 • юс
 • ют
 • юф
 • юх
 • юш
 • яб
 • яв
 • яг
 • яґ
 • яд
 • яє
 • яз
 • яй
 • як
 • ял
 • ям
 • ян
 • яп
 • яр
 • яс
 • ят
 • яф
 • ях
 • яч
 • яш
 • ящ
Еще:  Загадки про русский язык маленькие

ЗА́ГА́ДКА, и, ж.

1. Короткий алегоричний опис подій, предметів, явищ, які треба впізнати, відгадати. Сюди [в повне зібрання творів Л. Глібова] входять.. ліричні твори й дитячі загадки віршем (Коцюб., III, 1956, 255).

2. перен. Що-небудь у природі, житті та діяльності людей, ще не розв’язане або повністю не розгадане, не досліджено. Наша рідна планета все ще залишається багато в чому загадкою (Наука. 4, 1962, 11); Сахно пов’язувала несподіване зникнення Чіпаріу з усіма таємницями й загадками цього навісного маєтку (Смолич, І, 1958, 88); Гори — це загадка, це велич і таємниця, це бездонні провалля й дикі праліси, швидкі річки й тисячі потоків (Гжицький, Опришки, 1962, 108).

◊ Говори́ти (розмовля́ти і т. ін.) за́га́дками див. говори́ти.

3. розм., рідко. Завдання, наказ, розпорядження. [Кирило:] А все мені з думки не йде сьогоднішня панова загадка. Загадав привести кого-небудь з Тхорів, та ще так, щоб ніхто не бачив, як буду вести (Мирний, V, 1955,141).

За́гадка, ки, ж.

1) = Загад 3. Загадав мені мій миленький загадки в дорогу: їдна загадочка, — щоб вишита сорочка; друга загадочка, — щоб вишит синій мундир. Грин. III. 629.

2) Загадка. Така ваша загадка, що нема й розгадки. Ном. № 13055.

3) Раст. Erigeron canadensis L. ЗЮЗО. І. 121. Ум. За́гадонька, за́гадочка.

зага́дка (зменшено-пестливі — за́га́донька, за́га́дочка) — короткий алегоричний опис подій, предме­тів, явищ, які треба впізнати, від­гадати; загадки — дуже важливий матеріал для пізнання світогляду народу; існують як самодостатній фольклорний жанр, напр.: «На ог­ні мокне, на воді сохне» (віск); «Животом пре, ногами тре, а то хоче, те й робить» (ткач); «Одну козу маю і ту щодня за хвіст піді­ймаю» (заслінка в печі); разом з тим вводилися як елементи інших фольклорних жанрів, зокрема до русальних, великодніх, купаль­ських та весільних пісень; наприк­лад, вміння розгадувати загадки рятує розумних дівчат від русалок: «Ти послухай мене, красна пан­ночко, загадаю тобі три загадочки: як угадаєш, до батька пущу, не вгадаєш, до себе візьму. Ой що росте без коріння? а що біжить без повода? а що цвіте без цвіту? (ка­мінь росте без коріння, вода бі­жить без повода, папороть цвіте без цвіту; панночка загадок не від­гадала, русалка панночку залоско­тала)»; пop. ще пісню про мудру дівчину-семилітку: «Ой ти, дівко-семилітко, Загадаю тобі сім зага­док, Одгадаєш — моя будеш, Не вгадаєш — дурна будеш: А що в’ється круг деревця? А що росте без коренця? А що цвіте без насін­ня? А що біжить без прогону? А що гріє без жарини? А що живе без дружини? А що грає, голос має? — Хміль в’ється круг деревця, Ка­мінь росте без кореньця, Верба цвіте без насіння, Вода біжить без прогону, Сонце гріє без жарини, Чернець живе без дружини, Скрипка грає, голос має»; загад­ки — яскравий приклад поетично­го самозародження. Така ваша за­гадка, що нема й розгадки (приказ­ка); Загадаю загадку, закину за грядку: нехай моя загадка до літа лежить (М. Номис); Загадаю тобі три загадочки, як угадаєш — до батька пушу (П. Чубинський).

Источник